פרשת וילך (שבת שובה)

מה מסתתר מאחורי משחק המחבואים…..