תמיכה מיוחדת בתלמידי בית ספר

בכל קיץ לפני תחילת הלימודים "ארוחה חמה" מחלקת שוברים לציוד בית ספר בסיסי

אותו יכולים הנזקקים לרכוש בחנויות הנבחרות .

בנוסף, אנו מקיימים פעילות של: