דוחות שנתיים ואישורים ממשלתיים

ארוחה חמה קרית אתא שואפת לשקיפות מלאה בכל התנהלותה. תוכלו לסקור את הדוחות השנתיים ואת האישורים הממשלתיים שלנו הנמצאים באתר "גיידסטאר", אתר העמותות של ישראל.

דוחות השנתיים ואישורים הממשלתיים של ארוחה חמה קרית אתא באתר העמותות של ישראל

דוחות השנתיים ואישורים הממשלתיים של ארוחה חמה קרית אתא באתר העמותות של ישראל